logo smart 300

bezplatne cislo

Pár základných inštrukcií ako si požičať náradie :

Na našej zákazníckej linke sa informujte o dostupnosti stroja, kde vám radi poradíme najvhodnejšie riešenie. 

Rezervácia stroja je možná telefonicky.

Bezplatné telefónne číslo
0800 / 196 803

 

Zmluva sa uzatvára osobne v našej firme po predložení nasledovných dokladov :

Fyzická osoba – nepodnikateľ:
  • Platný občiansky preukaz
  • Finančná zábezpeka podľa cenníku
Firma alebo živnostník:
  • Platný občiansky preukaz + živnostenský list alebo výpis z OR
  • Pečiatka
  • Finančná zábezpeka podľa cenníku

ʘ Pri podpise zmluvy o prenájme stroja sa odovzdá finančná zábezpeka, ktorá bude vrátená po odovzdaní stroja v pôvodnom stave. (V prípade poškodenia stroja bude výška poškodenia odrátaná v závislosti od miery poškodenia)

ʘ Zmluva sa uzatvára min.na 1 hodinu, prenájmom na jeden deň sa rozumie doba prenájmu 3 až 24 hodín.
ʘ Víkend sa ráta ako 1,5 dňa napr. ak sa stroj vypožičia v sobotu o 7.00, vráti sa v pondelok o 7.00.

(Iné dohody o trvaní prenájmu sa riešia individuálne.)

ʘ Po uzatvorení zmluvy a základnej prehliadke sa stroj odskúša a na požiadanie predvedie.
ʘ Po vrátení a odskúšaní nepoškodeného stroja sa zákazníkovi vráti záloha na základe predloženej kópie zmluvy o prenájme.
ʘ Stroj sa vracia v čistom stave, nadmerné znečistenie sa účtuje podľa platného cenníka.

(Za poškodenie sa nepovažuje prirodzené opotrebovanie ako napr. uhlíky, ostrosť sekáčov a pod. Poškodením sa myslí poškodenie odlomením, zlomením, preťažením, úpravou k inému účelu ako je vyrobený alebo neodborným zásahom do pevne uzavretých častí stroja)

SM44

Dávame do Vašej pozornosti