logo smart 300

Minibáger KUBOTA KX 018-4

Možnosť prenájmu stroja alebo objednania služby aj so strojníkom

Nový minibager Kubota KX 018-4 dvíha štandard v hmotnostnej kategórii 1,5 – 2 t, a to vysokou rýpnou silou a širšou škálou prác, na ktoré je možné ho využiť. A so zlepšenou dostupnosťou na pracoviskách ako napr. krajnice ciest alebo obytné zóny minibager Kubota KX 018-4 zjednodušuje prácu aj na rozľahlých staveniskách aj v úzkych priestoroch.

TECHNICKÉ PARAMETRE
-Výkopy s minimálnymi rozmermi 25cm.
-Práca v úzkych priestoroch - šírka od 1m.
-Dostupné 3 lyžice: 25cm, 50cm a 1m svahová, zemný vrták
pr: 300mm/1200, hydraulické kladivo.

PONUKA SLUŽIEB
-Základy rodinných domov, oporných múrov, betónových plotov a
pod.
-Úprava terénu.
-Výkopy žúmp, čističiek vôd, vodovodných šát, pivníc a pod.
-Výkopy pre inžinierske siete a prípojky.
-vŕtanie dier do zeme
-búracie práce s hydraulickým kladivom
Havarijné stavy.
Predpríprava na zámkovú dlaždbu, príjazdové cesty, chodníky a pod

Dávame do Vašej pozornosti